Fraude en oplichting

Helaas komt oplichting en fraude via internet en telefoon steeds vaker voor. Mona Vonk (adviseur van de Regiobank) en Jacqueline Kok (wijkagent) geven in het Trefpunt een lezing over ‘oplichting’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oplichting via Social Media, via Marktplaats, via de telefoon en internetoplichting in zijn algemeenheid. De adviseur van de Regiobank en de wijkagent lichten toe wat je zelf kunt doen om het risico op oplichting te beperken en wat de bank en politie hierin kunnen betekenen. Tevens zal er ruimte zijn voor het stellen van vragen. Deze lezingen worden 2 keer per jaar gegeven, 1 keer ’s middags en 1 keer ’s avonds. Hou voor de exacte datum Social Media en onze nieuwsbrief in de gaten.