Gebaseerd op onze missie en visie, beschrijft dit meerjarenbeleid de richting voor de komende jaren. Daarmee dient dit stuk ter inspiratie van onze medewerkers en geeft het hen houvast voor het ontwikkelen van activiteiten, hun dagelijks handelen en het aansturen van onze vrijwilligers. Gemeenten in de BUCH, organisaties waar we mee samenwerken en andere geïnteresseerde lezers biedt het inzicht in waar Stichting Trefpunt Heiloo voor staat.

Met voldoening kijkt de Stichting Trefpunt Heiloo (STH) in onze jaarverslagen terug op wat wij tot stand brengen. Met veel plezier zetten medewerkers en vrijwilligers zich in voor de kwetsbare inwoners van Heiloo.