Rollator APK en wasstraat

In het kader van NLDoet kan je je rollator of booster na laten kijken en laten wassen in de Buk Buk. Zorgshop Heiloo komt langs om de rollator of booster te checken en fysiotherapeut Ingrid Vel van fysiotherapie Vennewater kijkt of je goed achter de rollator staat. Kinderen van basisschool de Elckerlyc uit Heiloo zorgen voor mooi versierde cupcakes.

Datum: vrijdag 15 maart van 10.00 – 11.30 uur
Opgave: Stichting Trefpunt Heiloo, (072) 533 1297

Deelname gratis.