In de buurt

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren

elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.   

Het Trefpunt stimuleert het contact tussen buurtbewoners om samen na te gaan welke wensen er zijn en welke oplossingen voor diverse vragen gevonden kunnen worden. Met als doel: een prettige en veilige woon- en leefomgeving! 

Trefpunt on the Move 

Met Trefpunt On the Move trekt het Trefpunt de wijk in. Met de Trefpunt koffie-fiets-kar gaat een team, bestaande uit 2 á 3 vrijwilligers, langs bij inwoners van Heiloo om ze een hart onder de riem te steken, om burencontact te stimuleren, hulpvragen in beeld te brengen en signalen op te halen. Er wordt per straat of een gedeelte van een straat gewerkt. Straatbewoners krijgen kort van tevoren een vooraankondiging met uitleg. Het project sluit aan bij het landelijke media-initiatief @Aandacht voor elkaar. 

Burendag 

Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd en is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Met Burendag willen wij zoveel mogelijk buren met elkaar in contact brengen.  

Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Kijk op www.burendag.nl  voor inspirerende initiatieven.  Heeft u hulp nodig bij het organiseren van uw buurtfeest? Het Trefpunt kan met u meedenken en u helpen met de eerste aanzet.  

Spelenderwijs contacten in de buurt verstevigen met de Buurtbox 

In veel buurten in Heiloo worden burenbijeenkomsten en buurtfeesten georganiseerd. Prachtige initiatieven om elkaar te ontmoeten en de contacten in de buurt te verstevigen! Het Trefpunt biedt hiervoor het Buurtboxspel aan dat buurtbewoners helpt om elkaar op een leuke manier (nog) beter te leren kennen. Ook komen buurtbewoners met behulp van het spel te weten wat er in de buurt speelt en wat de wensen zijn voor verbeteringen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over straten, groen, over contacten etc. 

De Buurtbox is een kleurrijk kaartspel dat naar keuze met een grote of kleine dobbelsteen binnen of buiten gespeeld kan worden. Het kan gaan om kleine of grotere groepen. Doet uw buurt mee aan Burendag, dan is het spel een dynamische aanvulling. Het Trefpunt leent de Buurtbox gratis uit. Reserveren is gewenst.  

Burenontmoetingsgroep  

Wilt u met uw buren een ontmoetingsgroep starten met als doel gezelligheid of samen activiteiten te ondernemen? 

Start het initiatief door buurtbewoners persoonlijk of met een briefje in de bus uit te nodigen om gezellig een kopje koffie te komen drinken. Tijdens de eerste ontmoeting worden de meningen gepeild over de wensen om elkaar vaker te zien en wordt een nieuwe datum afgesproken. Over de frequentie: het kan gaan om eens in de maand tot eens in de drie maanden, afhankelijk van de deelnemers. Maak om te beginnen de groep niet te groot (acht tot tien deelnemers of minder werkt goed) en bespreek wie de volgende keer de uitnodiging en de koffie verzorgt. Zo blijft de overzichtelijkheid én de continuïteit gewaarborgd! 

Een burencontactgroep kan ook gestart worden als u bijvoorbeeld samen wilt wandelen, fietsen, koken, eten, een museum wilt bezoeken, een leeskring wilt organiseren of een ontmoetingsgroep voor ouders en kinderen wilt beginnen. 

Voor meer tips en ideeën: neem contact op met Karin van Kersbergen, (0725331297 of karin.vankersbergen@trefpuntheiloo.nl.