Ondersteuning & activering

Je kan bij het Trefpunt terecht voor vragen op het gebied van wonen, zorg, financiën en welzijn. Je wordt ondersteund bij het maken van een keuze of bij het oplossen van een probleem. Soms kan een antwoord op een vraag alleen al genoeg zijn. Soms is er meer nodig.

Waarmee kunnen wij u helpen?

  • Je wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
  • Je wil de zorg voor een ander even uit handen geven
  • Je hebt praktische hulp nodig in en rond het huis
  • Je hebt praktische hulp nodig met de administratie en/of geldzaken
  • Je persoonlijke omstandigheden zijn veranderd en daar wilt je over praten

Naast de cliëntondersteuner worden soms ook deskundige vrijwilligers ingezet om je tijdelijk te ondersteunen, zodat je daarna op eigen kracht verder kan.

Aan de hand van de hulpvraag wordt door de cliëntondersteuner de afweging gemaakt of deze ondersteuning door een vrijwilliger kan worden uitgevoerd.  Je wordt op weg geholpen en wegwijs gemaakt waarbij wordt gekeken naar eigen kracht en het sociale netwerk. Indien nodig wordt je gestimuleerd deel te nemen aan sociale activiteiten om een groter netwerk op te bouwen.

Als je gebruik wilt maken van de ondersteuningsmogelijkheden kan je contact opnemen voor informatie of om een afspraak in te plannen voor een huisbezoek.  Samen bespreken we wat de hulpvragen en wensen zijn, daarbij worden persoonlijke afspraken gemaakt en genoteerd. Zo weet je wie wat voor je kan doen en krijg je de ondersteuning die u nodig heeft.

Hiervoor is geen indicatie of eigen bijdrage nodig.

Onze cliëntondersteuner Karin van Kersbergen is aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag

Via de receptie van het Trefpunt, kan je contact opnemen met de cliëntondersteuner. Dit kan ook telefonisch: (072) – 533 12 97 of per e-mail karin.vankersbergen@trefpuntheiloo.nl.

Hulp bij rouwverwerking:
Iedereen maakt soms ingrijpende verliezen mee. Deze zijn niet alleen door een overlijden, maar ook door gebeurtenissen als  verlies van het werk, een scheiding, verlies van vriendschappen of belemmeringen in de gezondheid. Ook de verliezen die wij ervaren door de natuurlijke loop van het leven, zoals het verlaten van het ouderlijk huis door uw kinderen. Trefpunt Heiloo kan je op verschillende manieren in de rouwverwerking terzijde staan. Neem contact op met onze cliëntondersteuner Karin van Kersbergen voor de mogelijkheden.

Praatgroep AnderSZien:

De ontmoetingsplek voor mensen met een oogaandoening. Je kan er ervaringen uitwisselen over het leven met een visuele beperking. Soms komt een gastspreker iets vertellen over een bepaald thema. Elke derde dinsdag van de maand in het Trefpunt van 14.00 tot 15.30 uur. Deelname is gratis.

Deze activiteit wordt financieel mogelijk gemaakt door TG Lining b.v. uit Heiloo.

Preventief huisbezoek:

Wij bieden preventief informatieve huisbezoeken wanneer je de leeftijd van 80 jaar en 85 jaar bereikt en als je nieuw in Heiloo bent komen wonen en ouder bent dan 70 jaar. Je wordt schriftelijk uitgenodigd om hieraan deel te nemen en ontvangt een telefoonkaart van Heiloo met daarop handige telefoonnummers om bij de hand te hebben.