Stichting Trefpunt Heiloo ontvangt voor een groot deel van haar activiteiten gemeentelijke subsidies. Om de overige activiteiten waar onze inwoners behoefte aan hebben in de toekomst te kunnen blijven organiseren, kunnen wij uw steun goed gebruiken. Deze activiteiten bevinden zich over het algemeen op sociaal cultureel gebied.
 
Stichting Trefpunt Heiloo is blij met de steun van Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo waarmee activiteiten die niet in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidie, mede mogelijk worden gemaakt. Zowel Stichting Trefpunt Heiloo als Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo, zijn een ANBI en daarom kunt u uw giften aftrekken bij uw belastingaangifte. Klik hier voor meer informatie over Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo. Wilt u zich aanmelden als donateur bij Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo, is een mail naar marian.vandam@trefpuntheiloo.nl voldoende. Dan nemen wij contact met u op.

Direct doneren

Bedrag

Namens alle betrokkenen hartelijk dank!